Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 2, 2023

Likt en viss entusiastisk uppfinnare i en klassisk svensk humorserie kommer farbror Bitter till farbror Tysk med en lysande idé. 
Likt en viss lätt uttråkad tjänsteman i samma tv-serie skjuter farbror Tysk, vänligt men bestämt, idéerna i sank.
Året är 1994.

I avsnittet nämns:
Crockinole
Throw Throw Burrito
Exploding Kittens
What Next?
Poker
Catan
Scout
Wiener Waltzer
Robo Rally
Manhattan
Puerto Rico
Thurn und Taxis