Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 12, 2023

Farbror Tysk gillar historia och gillar spel. Varför gillar han inte vissa historiska spel? Diskutera.
Åsså har vi nått fram till 1991.

I avsnittet nämns:
Pax Pamir 2nd Edition
John Company 2nd Edition
An Infamous Traffic
Coup
Diplomacy
18XX
Guilds of London
Five Points
Root
Wildcatters
Barrage
Container
EastFront
Tichu