Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 5, 2023

Farbror Bitter har hört obehagliga rykten om Ark Novas nya regler som visar sig stämma. Upprört berättar han för farbror Tysk som även han blir upprörd.
Alla är upprörda. Sedan är det ett nytt brädspelsförlag som diskuteras och året är 1990.


I avsnittet nämns:
Ark Nova
Kakerlaken-Poker
Golem
My City
Sticheln
Air Bridge to Victory
Silver Bayonet
Operations Shoestring
Muscat
Message to the Czar
Clinic
Tramways
Cribbage
Go
Magic the Gathering
Republic of Rome
Co2
Archipelago
Die Macher
Igel Ärgern
Tante Tarantel
Ursuppe/Primordial Soup