Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 31, 2023

Farbräderna samlar sig till ett filosofiskt krafttag och diskuterar vad som gör ett spel till ett spel. Det går sådär, som vanligt.
Men vi har i alla fall nått fram till 1987.

I avsnittet nämns:
Die Macher
Labyrinth
1830
Tichu
Agricola
Haren och Sköldpaddan
Sticheln
18XX
Oranienburger Kanal
Judean Hammer
108
War of the Buttons
Five Points
Liar's Dice
The Voyages of Marco Polo
Raid on St. Nazaire
Bausack/Bandu
Ice House