Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 13, 2023

Efter vinteride är de gamla björnarna Bitter och Tysk åter i etern. Lite yrvakna och sedvanligt förvirrade inleder de den sjätte säsongen med ett förlåt.
Välkomna!

I avsnittet nämns:

Heul Doch Mau Mau
Panamax
Madeira
Ruhrschifffart
Undaunted: Stalingrad
Undaunted: Normandy
Undaunted: North Africa
Ys
Doge
Caylus
Industry
Amyitis
Metropolys
Sylla
Asteroyds
Bombay
Yspahan
Assyria
Shakespeare
Spyrium
Caylus Magna Carta
Witness
Prosperity
Sherlock Holmes Consulting Detective
Squad Leader
ASL