Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 16, 2022

Farbröderna har hämtat sig från upplevelsen att vara unga och fräscha och tar sig an det gångna året. Dessutom diskuteras året 1976.

I avsnittet nämns:
Discordia
Magna Crecia
Confucius
Kingmaker
Tyros
Das Letzte Paradies
Starship Captains
Obsession
1871 The Old Prince
18SJ
18NY
18NY
21Moon
2038
18Svea
Nevsky
Border Rievers
Cross Bronx Expressway
Starship Troopers
Richthofen's War
Queen Bee
Kaiser, König, Edelmann
Halma
Kvarn
Schack
Kendo