Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 28, 2022

Skall man försvara sina barn? Självklart säger ni, Bitter och Tysk är inte lika säkra. Det är de å andra sidan aldrig, säkra alltså.
Sedan har det spelats spel och lekts lekar. Ett nytt årtal tas upp.

I avsnittet nämns:
1862
Magic the Gathering
A Few Acres of Snow
Das Letzte Paradies
SpaceCorp: 2025-2300AD
RAF: The Battle of Britain
Tyros
Pit
Med andra ord
HEAT: Pedal to the Metal
Flamme Rouge
Spökslottet
Panzerblitz
Squad Leader