Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 14, 2022

Farbröderna kör ännu en rond med sin ständiga käpphäst, tematik. Liknelser till bilar och synthar utlovas.

I avsnittet nämns:
Abalone
Brass
Ra
Taverns of Tiefenthal
Agricola
Barrage
Modern Art
Prosperity
Pit
Kolejka
Ad Acta
Die Speicherstadt/Jorvik