Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 26, 2022

Hansson och Freudenthal jämför semesterminnen och inser att allt varit tvärtom. Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Rummikub
No Thanks!
Ark Nova
Azul
Azul - The Queens Garden
Pan Am - the Game
Judean Hammer
Horrified
Pipeline
Curious Cargo
Lord of the Rings - The Confrontation
Innovation
Impulse
Mottainai
Glory to Rome
Maglev Metro
Roads & Boats
Imperial Steam
Carnegie
Catherine
Puerto Rico
Pandemic - Fall of Rome
The Loop
Big Book of Madness
Pandemic - Rising Tide
Pandemic Legacy - season 0
Robinson Crusoe
Paleo
Ticket to Ride