Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 3, 2022

Freudenthal har spelat spel på landet och kommit fram till saker. Hansson lyssnar och håller med. Diskussion utbryter.
Vidare har det spelats spel av en legend och en vinnare till utses.

I avsnittet nämns:
Caverna
Terraforming Mars
Hallertau
Ark Nova
Agricola
Die Glasstraße/Glass Road
Go
Age of Steam
Lisboa
Hellas
Kreta
Medina
Endeavor