Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 20, 2022

Farbror Tysk är upprörd över mänskligt förfarande. Farbror Bitter förstår. Sedan har det spelats spel och den första av fyra vinnare annonseras.

I avsnittet nämns:
Agricola
Golem
Hallertau
Brian Boru: High King of Ireland
A Game of Thrones: The Board Game
Kingsburg
Chinatown
Augsburg 1520
Cryptid