Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 31, 2018

Hansson och Freudenthal är först oense, men det visar sig sedan att de inte alls är det. Ett djupt och komplext avsnitt. Bortglömd tysk är italiensk

Vi nämner:

Go
Bohnanza
Madeira
the Gallerist
Lisboa
Agricola
Le Havre
At the Gates of Loyang
Caverna
Fields of Arles
A Feast for Odin
Tikal
The King is Dead/König von Siam
Outlive
The Thing - Infection at Outpost 31
Battlestar Galactica
Shadows over Camelot
Dark Moon
Room 25
Libertalia
Ethnos
UR
Vasco da Gama