Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 10, 2021

Farbröderna överraskar genom att inte tala om brädspel utan annat. Eller så överraskar de ingen. Hursom helst så blir det spel, på något sätt.

I avsnittet nämns:

4MS Ensemble oscillator
WMDevices C4rbn filter
Eowave Quadrantid swarm
Make Noise 0-coast
Future Sound Systems TG-3 Gristleizer filter
Reon Driftbox
Moog
Oberheim
Pittsburg Primary Oscillator
Doepfer A-124 Wasp Filter
Analogue Solutions Treadstone
Analogue Solutions Colossus
Moog DFAM
Buchla Music Easel
Moog Subharmonicon