Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 26, 2021

Förvirrade farbröder funderar frenetiskt fram fundamentala frågeställningar. För fram filosofiska funderingar. Åsså har det spelats spel.

I avsnittet nämns:
18XX
The 3 Commandments/Die 3 Gebote
Tokaido
Arkham Horror
SOL:Last Days of a Star
1841
1822
18GB