Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 24, 2018

Hansson och Freudenthal är sura och bittra på att folk har blivit så slappa att de inte är nyanserade i sitt bedömande av spel. Den bortglömda tysken är faktiskt tysk!

Vi nämner:

Lusen
Bingo
Agricola Family Edition
Deep Sea Adventure
A Fake Artist Goes to NY
Insider
Startups
Alhambra
Carcassonne
Wallenstein/Shogun
Tsuro
Metro
The Rose King/Rosenkönig
Timbuktu
Colonia 1322 A.D.