Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 10, 2021

Hansson & Freudenthal tar åter itu med sin förvirrade relation till tematik i spel.
Sedan har det spelats SdJ-vinnare.

I avsnittet nämns:
Grand Austria Hotel
Space Hulk
Hotel
18XX
Descent
Hero Quest
Blood Bowl
Paleo
Monopol
Fuse
Rush MD