Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 4, 2021

Tysk är grubblande över elakheter i spel. Bitter kommer till undsättning. Samförstånd och gamman.

I avsnittet nämns:
Goodcritters
Tiefe Taschen
Diplomacy
18XX
Junta
Agricola
Avalon
Resistance
Pax Pamir 2nd Edition
Dixit
Battlestar Galactica
Dark Moon
Shadows over Camelot
Kackerlacken Poker