Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 26, 2021

Tysk har haft fel, det vill han diskutera med Bitter. Då kommer Grå förbi och bidrar med sin visdom.
Dessutom har spel spelats.

I avsnittet nämns:
Watergate
Munchkin
Grand Illusion
Terraforming Mars
Flussfieber
RoboRally
The Cost
Backgammon
Go
Schack
18XX
One Night Ultimate Werewolf
Uno
Tiny Epic Galaxies
Almanac - The Dragon Road
Rappakalja