Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 29, 2021

Freudenthal funderar över mod och dess inverkan på brädspelsdesign. Hansson hjälper till.

I avsnittet nämns:
Merkator
Agricola
My City
Memory
Galaxy Trucker
Bunny Bunny Moose Moose
Pendulum
Neue Heimat/The Estates
Space Cadets
Concordia
Sonora
Catan:Stjärnfarare
Hinkel & Stein
Alien City