Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 2, 2018

Denna gång gästas Bitter och Tysk av Oförstörd! Vi tar en lättsam tur genom de abstrakta spel vi gillar och hinner även med att prata om The Mind! Bortglömd är Emanuele Ornella.

Avsnittet då vi nämner:
Fia med knuff
Uno
Othello
Schack
Go
Power Grid/Funkenschlag
Abalone
Amazons
Oklahoma Boomers
Terra Nova
Hex
Twixt
Pünct
Hive
Tzaar
Dvoon
Zèrtz
Yinsh
Gipf
Ricochet Robots
Santorini
The Mind
König von Siam/The King is Dead
In the Year of the Dragon
Notre Dame
Brügge/Bruges
Jorvik/Die Speicherstadt
Oltre Mare
Charon Inc.
Assyria
Byzanz
Hermargor