Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 13, 2020

Bitter är bitter och tycker inte om att skratta. Tysk försöker förstå varför. Det går som det brukar.
Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Cards Against Humanity
Joking Hazard
Munchkin
Eiertanz/Äggdansen
Doctor Panic
Scoop
DAK2
The 3 Commandments/ Die 3 Gebote
Zendo
Magic Maze on Mars
1880 China
1830
1824
1844
1848