Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 17, 2020

Hansson och Freudenthal fördjupar sig i tematik och diskuterar upplevelser från spelbordet. Ännu en tysk har framvaskats

I avsnittet nämns:

Incan Gold/Diamant
Yggdrasil Chronicles
Babylonia
Euphrat & Tigris
Samurai
Through the Desert
Yellow and Yangtze
Blue Lagoon
Captain Sonar
Race for the Galaxy
Ticket to Ride
Doctor Panic
18XX
Ave Caesar