Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Jun 7, 2024

Inför sommarledigheten är Tysk upprörd över förhandlingsspel. Bitter försökker att förstå vad det har med sommaren att göra. Bra och dåliga spel har spelats och siffran är 30.

I avsnittet nämns:
18XX
The Traders of Genoa
Westphalia
Diplomacy
Civilization
Bohnanza
Pax Britannica
Battlestar Galactica
Empire's...