Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Sep 13, 2019

Bitter har lämnat all ära och redlighet (och tysk) och begivit sig söderut för att vallfärda
till legendariskt tågkonvent. Dessutom blir det bortglömda spel.

I avsnittet nämns:

18XX
1846
1822
1830
18CZ
1844
1853
18MM
1848
1873 Harzbahn
1862


Sep 6, 2019

Hansson och Freudenthal ger sig ikast med ngt de kallar "sköra" spel.Vidare har de spelat tre urusla spel och infriar ett löfte från två veckor sedan.

I avsnittet nämns:

18xx
1830
18Chesapeake
Container
An Infamous Traffic
Archipelago
CO2
Bios Megafauna
Brass Lancashire
Phoenicia
Rolling Stock
Power...


Aug 30, 2019

Hansson och Freudenthal är osedvanligt djuplodande och angriper internets själva kärna. Det går som det går. Utöver det har spel spelats och tyskar förbisetts.
Vidare koras en vinnare.

I avsnittet nämns:


Wingspan
Stone Age
Mogul
Xenoshyft
Fia med Knuff
Wallenstein
Shogun
1817
1830
18Mex
1822MX
18EU
Steam over...


Aug 23, 2019

Tysk kastar sig upp mot Umeå och World of Boardgames och träffar där (väster)Botten aka Tomas ConraDargo Engström i ett specialavsnitt av (väster)Botten och Tysk

I avsnittet nämns:

Discovery Island
World of Warcraft the Board Game
Wingspan
Outer Rim
Love Letter
Catan
Carcassonne
Lusen
Just...


Jun 14, 2019

Hansson och Freudenthal funderar över vårterminen och blickar framåt i detta det sista avsnittet på några månader. Dessutom blir det en överraskning.

18XX
1817
18Chesapeake
1824
1848
1862
1861
1867
Age of Steam
Brass
1880
Space Gate Odyssey
Hansa Teutonica
Terra Mystica
Gaia Project
Magnastorm
Machtspiele/ Power...